Om företaget

Ungerskt Seniorboende AB är ett för sex år sedan bildat företag inom äldrevården. Dess verkliga aktiviteter, uthyrning av lägenheter till främst äldre personer med ungersk bakgrund, startades dock först i början av 2008. För närvarande hyr bolaget 18 moderna lägenheter i Gröndal, en närförort i Stockholm. Förutom lägenheterna finns tillgång till gemensamt kök, sällskapsrum, bibliotek, TV-rum och tvättstuga. Hyresgästerna, av vilka merparten är ungersktalande äldre, trivs bra. Den personal som sköter dem i erforderlig utsträckning, går på promenader med dem och står allmänt till tjänst vid behov, är tvåspråkig. Detta gör att hyresgästerna känner trygghet och därigenom trivsel. Bolaget tillhandahåller även hemtjänst i samarbete med Finska Hemtjänsten. Då intresset för denna typ av boende just bland äldre ungrare, finns det planer på en utvidgning av verksamheten.


För dem boende finns det möjlighet till delade måltider (frukost, lunch, middag) i det stora köket. Vid behov finns det möjlighet att äta ungersk mat. Ungerska seniorklubben finns i närheten som är öppen två gånger i veckan och alla våra boende är välkommna där på en mängd olika aktiviteter

Hemtjänst finns tillgänlig för alla boende som har behov av det enligt gällande regler. Företagets ledning ser till att det finns utbildad hemtjänstpersonal som kan även ungerska.

För dem inflyttade äldre -Vid behov åtar vi oss även pallitativ vård

Copyright © ungerskahemmet.com. All rights reserved.