Maria Palotai VD

Maria Palotai, VD och styrelseledamot. Civilekonom, har flyttat till Sverige för 20 år sedan. En av grundarna för Ungerskt Seniorboende AB. Hon startade år 2000 den Ungerska Seniorklubben och sedan dess är hon en av pådrivarna bland dem som försöker på olika sätt förbättra de ungerska seniorernas livskvalité. Hennes insatser inom Ungerskt Seniorboende AB är en del av denna ambition.

 
Robert Neufeld ordförande

Robert Neufeld, för närvarande styrelsens ordförande. Till yrket ingenjör, sedan länge egen företagare, rådgivare till företag. I Sverige sedan Ungernrevolten 1956. Har varit med från början när Ungerskt Seniorboende AB startades. Sköter en del av företagets administrativa uppgifter, håller kontakt med myndigheter och övriga, viktigare kontakter. Aktiv även inom Seniorklubben.

Robert Feledy ledamot

Robert Feledy, civilingenjör. Olika befattningar inom det svenska näringslivet, under 10 år VD för ett medelstort internationellt bolag med verksamhet i 25 länder på tre kontinenter. Sedan 18 år egenföretagare i både Sverige och Ungern. 30 års erfarenhet av styrelsearbete.

Endre Marinovich ledamot

Endre Marinovich, ekonom. Har varit med i styrelsen sedan 2008 och ansvarar bland annat för hemsidan. Jobbar för tillfället på Arriva AB.

Copyright © ungerskahemmet.com. All rights reserved.